1. All reklame på utstyr anskaffet av lag i KFK, skal være i henhold til NFF's Reklamereglement.


2. Annonser  i KFK's publikasjoner, samt stadionreklame, skal være i samsvar med norsk idretts bestemmelser.


3. Inngåelse av avtaler og fakturering om forhold som beskrevet underpkt. 1 og 2 skal på vegne av KFK inngås av styret. Styret kan for det enkelte tilfelle gi fullmakt til det enkelte lag å inngå denne type
avtale, samt fakturere.


4. For sesongen 2002 gis følgende generelle fullmakt:

a) økonomigruppa, eller den de gir fullmakt til, har enerett på salg av reklame på Kurlandsparken og TIF-løkka.

b) økonomigruppa fastsetter annonseprisene i Kureren. Lagene oppfordres til å skaffe annonser til Kureren. Lag som tegner avtaler om annonser til Kureren vil bli godskrevet 30% av innfakturert beløp. 

c) Lagene disponerer drakt og overtrekk til salg av reklame til egeninntekt med unntak av følgende felt som er forbeholdt KFK ved styret å disponere:

* skuldre på alle spillertrøyer
* skuldre og bryst på overtrekksdress

5. Dette reglementet gjelder fram til årsmøtet 2002.

 

Del dette innlegget:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Siste Nyheter

Utleie Klubbhuset

klubbhus20070721

Utleie Kurlandsparken

Parken

Kontakt

Leder: Kari Mette Stoll

Besøksadresse:
Sandbekkveien 84, 1479 Kurland

Postadresse:
Postboks 26, 2018 Løvenstad

Org.nr.:      982 526 272

Konto nr.:  9001 22 77384

E-post:  klubbhuset@kurlandfk.no

Personvernerklæring